Fróðleikur

Hönnunarvernd og einkaleyfi

Hugverkastofan er ríkisstofnun undir yfirstjórn atvinnuvega- og nýsköpunarráðherra. Hlutverk stofnunarinnar er að fara með málefni varðandi einkaleyfi, vörumerki, hönnunarvernd, byggðarmerki og önnur hliðstæð réttindi sem kveðið er á um í lögum, reglugerðum og alþjóðasamningum um vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar. Stofnuninni ber að veita einstaklingum, stofnunum og atvinnufyrirtækjum upplýsingar og ráðgjöf varðandi hugverkaréttindi í iðnaði. Þá ber stofnuninni að stuðla að því að ný tækni og þekking sem felst í skráðum hugverkaréttindum verði aðgengileg almenningi. 

→ Allar upplýsingar á vef Hugverkastofunnar

 

Hvernig gerum við góða ferilskrá?

Unnið uppúr erindi sem Hrafnhildur Sigurðardóttir myndlistarmaður flutti á Málþingi HANDVERKS OG HÖNNUNAR í Norræna húsinu þann 9. mars 2009

Leiðbeiningar um gerð ferilskráa á pdf formi

 

VSK 101

Þórey Vilhjálmsdóttir viðskiptafræðingur MBA
Fyrirlestur á vegum Hönnunarmiðstöðvar og Hönnunarsjóðs Auroru var haldinn þann 1. okt. 2009.
Þórey fór yfir þau grundvallaratriði sem snúa að hönnuðum varðandi virðisaukaskatt.
Hér er hægt er að kynna sér fyrirlesturinn


Gerð viðskiptaáætlana

Ýmsar gagnlegar upplýsingar má finna á vef Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands sem gott er að hafa til hliðsjónar við gerð viðskiptaáætlana. Góð viðskiptaáætlun inniheldur vel uppsetta samantekt, lýsingu á viðskiptahugmyndinni, upplýsingar um vöruna, stjórnun og skipulag, markaðinn og samkeppnina, markaðsstefnu og áætlun og hvernig fjármálum verði háttað. Sjá nánar hér.

 

Stofnun fyrirtækja. Formreglur, réttindi og skyldur

Á vef Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands  má finna greinagóðar upplýsingar um stofnun fyrirtækja. Einnig má hér finna útgáfu bókar um efnið frá árinu 2015, ritið var unnið í samvinnu við Ax hugbúnaðarhús og Háskólann í Reykjavík.

 

Markaðsáætlanir 

Þetta rit gefið út af Nýsköpunarmiðstöð Íslands á að aðstoða þá sem vilja á einfaldan og markvissan hátt tileinka sér fagleg vinnubrögð við gerð markaðsáætlana.
Hér er ritið á pdf formi