Freyja Icelandic Eiderdown

Freyja Bergsveinsdóttir

freyjab@simnet.is

Freyja Icelandic Eiderdown

Fashion design / Textile